Chairman:

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Vice-chairmen:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Member of the Presidium:

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

dr hab. Beata Szostakowska

Scientific secretary:

dr hab. Beata Szostakowska