Upowszechnianie i Promocja Działalności Naukowej (UiPDN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Więcej informacji:

Polska Akademia Nauk

 


Wnioski o finansowanie konferencji naukowych DUN 2017

Wnioski o finansowanie konferencji naukowych DUN 2018

Wnioski o finansowanie konferencji naukowych DUN 2019

Wnioski o finansowanie konferencji naukowych DUN 2020

Wnioski o finansowanie konferencji naukowych DUN 2021

Wnioski o finansowanie konferencji naukowych DUN 2022

Wnioski o finansowanie konferencji naukowych DiPDN 2023