Przewodniczący:

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Sekretarz naukowy:

dr hab. Beata Szostakowska