Przewodniczący:

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Zastępcy przewodniczącego:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Członek Prezydium:

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

dr hab. Beata Szostakowska

Sekretarz naukowy:

dr hab. Beata Szostakowska