CZŁONKOWIE POLSKIEJ AKADEMII NAUK:


prof. dr hab. Leszek Kaczmarek - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN - członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Piotr Węgleński - Uniwersytet Warszawski - członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz - Uniwersytet Rzeszowski - członek korespondent PAN

prof. dr hab. Barbara Bilińska - Uniwersytet Jagielloński - członek korespondent PAN

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie - członek korespondent PAN

prof. dr hab. Andrzej Dziembowski - Uniwersytet Warszawski - członek korespondent PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka - Uniwersytet Jagielloński  - członek korespondent PAN

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek korespondent PAN

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Uniwersytet Gdański - członek korespondent PAN

prof. dr hab. Anna Ajduk - Uniwersytet Warszawski - członek AMU PAN

prof. dr Jacek Kolanowski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - członek AMU PAN

prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda - Honorowy Przewodniczący Komitetu

 

SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMITETU BIOLOGII MOLEKULARNEJ KOMÓRKI PAN NA KADENCJĘ 2020-2023:

 

prof. dr hab. Ryszard Adamiak - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

prof. dr hab. Jan Barciszewski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

prof. dr hab. Janusz Błasiak - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN - Instytut Biologii Medycznej PAN

prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko - Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Krzysztof Dołowy - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jarosław Dziadek - Instytut Biologii Medycznej PAN

dr hab. Maciej Figiel, prof. ICHB - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

prof. dr hab. Anna Filipek - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. Iwona Jadwiga Fijałkowska - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska - Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Maksim Ionov, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Elżbieta Kierzek - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz - Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Joanna Stefania Kruszewska - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr hab. Magdalena Krzymowska, prof. IBB PAN - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. Antoni Różalski - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Beata Sadowska, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Joanna Saluk - Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Adam Szewczyk - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr hab. Beata Szostakowska - Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Marek Tchórzewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Alicja Węgrzyn - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Elżbieta Wyroba - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

CZŁONKOWIE SPECJALIŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK:

 

dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Krzysztof Sobczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Artur Jarmołowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Joanna Hildebrand - Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Zbigniew Madeja - Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Joanna Kufel - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Lass, prof. GUMed - Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu