Komitet Biologi Molekularnej Komórki współpracuje z:

 

 • Międzynarodową Unią ds. Biochemii i Biologii Molekularnej - International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB).

  IUBMB jest międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca w dziedzinach biochemii i biologii molekularnej. Stworzona w 1955 roku jako Międzynarodowa Unia Biochemii (International Union of Biochemistry).

  IUBMB organizuje, co trzy lata, Kongres Biochemii i Biologii Molekularnej (Congress of Biochemistry and Molecular Biology), oraz sponsoruje inne konferencje, sympozja, aktywności edukacyjne i wykłady.

  IUBMB jest także powiązane z czasopismami naukowymi, jak: Biochemistry and Molecular Biology Education (dawniej jako Biochemical Education), BioEssays, BioFactors, Biotechnology and Applied Biochemistry, IUBMB Life, Molecular Aspects of Medicine i Trends in Biochemical Sciences.

IUBMB Newsletter

 


 • Międzynarodową Unią ds. Biofizyki Podstawowej i Stosowanej - International Union for Pure and Applied Biophysics (IUPAB).

  IUPAB powstała w Sztokholmie w 1961 roku jako Międzynarodowa Organizacja Biofizyki Czystej i Stosowanej. Została założona jako Unia Międzynarodowa w 1966 r. Zrzeszone są w niej krajowe organy przynależące do 61 krajów.

  Zadaniem IUPAB jest wspieranie badań i nauczania w biofizyce. Główną regularną działalnością są trzyletnie międzynarodowe kongresy i zgromadzenia ogólne.

 

IUPAB Newsletter