Uchwała

z dnia

w sprawie

1/2017 20.03.2017 Regulaminu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk
1/2019 15.03.2019 zmiany Regulaminu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk
1/2020 24.06.2020 Regulaminu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk
1/2021 1.02.2021 rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku
2/2021 26.02.2021  poparcia stanowiska Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
3/2021 19.04.2021 ustanowienia Nagrody Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN im. Włodzimierza Krzyżosiaka  
4/2021 19.04.2021 zmiany Regulaminu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk
5/2021 19.04.2021 ustanowienia Nagrody Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN im. Prof. Kazimierza Bassalika  
6/2021 19.04.2021 ustanowienia Medalu im. Leona Marchlewskiego Nagrody Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN  
7/2021  26.04.2021 projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim
 
8/2021 11.05.2021 Regulaminu Nagrody im. Prof. Włodzimierza Krzyżosiaka Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk  
9/2021 11.05.2021 Regulaminu Nagrody im. Prof. Kazimierza Bassalika Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk
10/2021 11.05.2021  Regulaminu Medalu im. Prof. Leona Marchlewskiego, Nagrody Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk
1/2022 7.03.2022 poparcia Oświadczenie Środowiska Akademickiego
2/2022 14.03.2022 zawieszenia członkostwa Federacji Rosyjskiej w IUBMB
3/2022 14.03.2022 zawieszenia członkostwa Federacji Rosyjskiej w IUPAB