Medal im. Leona Marchlewskiego za wybitny wkład w rozwój biologii molekularnej, biologii komórki, biochemii i biofizyki

1. Medal im. Leona Marchlewskiego ustanowiony w 1988 roku (zwany dalej Medalem), przyznawany jest corocznie uczonym polskim za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie biologii molekularnej, biologii komórki, biochemii i biofizyki. Wraz z Medalem wręczany jest dyplom zawierający imię i nazwisko laureata oraz datę wręczenia. Medal był ustanowiony przez Komitet Biochemii i Biofizyki PAN. Po reorganizacji komitetów PAN, przyznawanie Medalu kontynuuje Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN.

 
2. Na awersie Medalu wybita jest podobizna Leona Marchlewskiego, rok Jego urodzenia i rok śmierci, na rewersie stylizowany fragment struktury chlorofilu oraz napis Komitet Biochemii i Biofizyki PAN. Na obwodzie widnieje napis: Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN.


3. Kandydatów do Medalu wysuwają pisemnie członkowie Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Złożone wnioski rozpatruje Prezydium Komitetu, a następnie nominuje kandydata do Medalu. Jego sylwetkę przedstawia na posiedzeniu plenarnym Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN Przewodniczący Komitetu. Decyzja o przyznaniu Medalu zostaje podjęta na posiedzeniu plenarnym Komitetu, przy obecności, co najmniej połowy członków. Kandydatura musi uzyskać poparcie w głosowaniu tajnym 2/3 obecnych na zebraniu. Decyzja podjęta na zebraniu jest ostateczna.

 
4. Medal im. Leona Marchlewskiego wręczany jest na plenarnym posiedzeniu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN, a Laureat przedstawia wykład naukowy na wybrany przez siebie temat.

 

 

Laureaci:

 

prof. dr hab. Tadeusz Korzybski za rok 1988

prof. dr hab. David Shugar za rok 1990

prof. dr hab. Jerzy Pawełkiewicz za rok 1991

prof. dr hab. Lech Wojtczak za rok 1992

prof. dr hab. Tadeusz Baranowski za rok 1993

prof. dr hab. Kazimierz Lech Wierzchowski za rok 1994

prof. dr hab. Wojciech Stec za rok 1995

prof. dr hab. Mieczysław Chorąży za rok 1996

prof. dr hab. Aleksander Koj za rok 1997

prof. dr hab. Mariusz Żydowo za rok 1998

prof. dr hab. Włodzimierz Zagórski-Ostoja za rok 1999

prof. dr hab. Andrzej Legocki za rok 2000

prof. dr hab. Maciej Żylicz za rok 2001

prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki za rok 2002

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski za rok 2003

prof. dr hab. Jacek Otlewski za rok 2004

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka za rok 2005

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz za rok 2006

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak za rok 2007

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski za rok 2008

prof. dr hab. Jolanta Barańska za rok 2010

prof. dr hab. Czesław Cierniewski za rok 2011

prof. dr hab. Ryszard Adamiak za rok 2012

prof. dr hab. Jan Barciszewski za rok 2013

dr hab. Edward Darżynkiewicz, prof. UW za rok 2014

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn za rok 2015

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska za rok 2016

prof. dr hab. Barbara Nawrot za rok 2018

prof. dr hab. Piotr P. Stępień za rok 2019

prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta za rok 2021

prof. dr hab. Jacek Mariusz Hennig za rok 2022

 


UCHWAŁA MEDAL

UCHWAŁA REGULAMIN

REGULAMIN